In Nazareþ

From TalossaWiki
Jump to: navigation, search

Nadalet urixhinal par Ma la Mha, Baron Tepistà

In Nazareþ, l'amarçol,
L'oratsch in Galilì,
L'artscháinxhell Gavrial
Praizirev'iens idilì

O veneva à María,
La minim fiançada
D'Ups del Davíu sè ca,
Es zireva, "Non trembla."

O zireva, "¡Graitinds à thu!
¡El Domnul isch cün dtu!
Nascarhás 'n figlheu.
Lo nominarhás Iesu.

"Tu isch zilact par Díeu.
Tu pruostoc'h serà grült.
Toct Lo nominarhent
El Figlheu del Pü Inalt.

El þroneu da Davíu
Díeu zonarha à Lo.
Es sür del ca da Txec
Àl fim röinarha-t-O."

María, a l'as'cheva:
"¿Com'éu put nascarh?
Cair eu sint 'n vierxha;
Non tignoveu procriat."

L'áinxhell la rezireva:
"El Spritz Sant ischà.
Par el pevarh del Díeu
Tu serás suvelada.

"L'iens qi serà pronaveu
Nominarha el figlheu
Da Dhíeu Steçéu.
Toct isch pouçival cün Díeu.

"C'e vräts qe tu sangeiça
Erschéveþ nascarha
In sieu anosità,
Ischù steril esteva."

María lo zireva:
"Sint-éu la famul.
Qe c'estadra à mhe
Com'el pedit del Domnul."

Es osprei noua mesen
Del nic'ht in Galilì
Pastours üscüdevent
Del Meschic'ha, 'n idilì,

Quand toct da Sieu creaziun
Es Gavrial sè cor
Es coras celestiais
Proclamevent Sieu amor.