La Rosaria

From TalossaWiki
Jump to: navigation, search

La Rosaria

Author: Canun, Iustì
Date: 2009/XXX
Description: Talossan translation of the Roman Catholic rosary.

ELS PREXHEUX (The Prayers)

El Schixhilet Crutz (The Sign of the Cross)

In la nómina del Patreu, del Figlheu, es del Spritz Sant. Amén.

Els Aposais sè Créu (The Apostles' Creed)

Créu in Díeu, el Patreu omnipotenteu, createir del Çéu es dal tzara. Créu in Iesu-C'hríost, sieu Figlheu uniqeu, ár Domnul. O füt cunçeitat par el pevarh del Spritz Sant es nascat dal María-Vierxha. Sofrieva sub Pontiüs Pilatüs, füt stavrat, morteva, es füt iardat. Descendeva ainciün l'Enceida. Sür la ziua tierçéa alçeva ün altreu fäts. Ascendeva ainciün el Çéu es sesta àl ma drept da Dhíeu el Patreu Omnipotenteu. Revenarha à xhuxharh els vivinds es els moarts. Créu in el Spritz Sant, el Glischt Cáþolic sant, la cumuniun dels sants, l'ignoschença dels pecs, la levada del corputz, es la vida eternal. Amén.

L'Árphatreu (Our Father)

Ár patreu qi'st in el Çéu, qe Tu nómina estadra sanctificada. Qe Tu Regipäts venadra, es Tu pedit estadra façat sür la tzara, come c'e in el Çéu. Da-noi i ziua ár pà ziueasca. Es perzonetz ár destas, come noi perzonadrent ár desteirs. Es non ducietz-noi ainciün la tentaziun, mas behüta-noi. Amén.

Azul María (Hail Mary)

Azul María, pien dels merþedes, el Domnul isch cün dtu; benedicada isch tu starp las frulor, es benedicada isch la fruïtz da tu usteir, Iesu. María Santa, la Matra da Dhíeu, ura per üns pecheirs, nun es àl þora d'ár moart. Amén.

Gloria àl Patreu (Glory Be)

Gloria àl Patreu, àl Figlheu, es àl Spritz Sant. Come c'esteva in l'auspicarh, c'e nun, es serà schemp, tzara sanc fim. Amén.

El Prexheu da Fátima (Fatima Prayer)

O va Iesu, perzonetz-noi ár pecs, salva-noi dels féux d'enceida, conduça toct almas àl Çéu, inprimis acestilor in la phü fost da Tuns merþedes. Amén.

Azul Rexhina Santa (Hail Holy Queen)

Azul, Rexhina santa, la Matra dels Merþedes, ár vida, ár dulciour es ár ispéu. À thu crident-noi, pigneux exiliçats povreux d'Áiva; à thu envoxhient-noi ár sospirs, lacriminds es plörinds in acest val dals lácrimas.

Sa tornia, l'avocada la phü cortös, Tu uglhen dals merþedes à nhoi; es osprei d'aceasta ár exila. mostra à nhoi la fruïtz benedicada da tu usteir, Iesu. O María-Vierxha, piestadour, amind es ducia.

Ura per üns Oh Matra sant da Dhíeu, Qe noi povent estarh façats deneux dals promiçuns da C'hríost.

Laßetz qe noi urent. Díeu omnipotenteu es eternal, qi par la cunoperaziun del Spritz Sant prepareva el corputz es l'alma dal Matra-Vierxha gloriös María per zeviénarh ün incolat fit per Tu Figlheu: otorga qe quand noi rexhoiçent in sieu recordaziun; svo àð par sieu intercedaziun ardienta noi estadrent behüteschti dels mais presints es dal moart eternal. Par el mismeu C'hríost ár Domnul. Amén.


LAS MÜSTERAES (The Mysteries)

Las Müsteraes Aleretzen (The Joyful Mysteries)

 1. L'Anonçamaintsch (The Annunciation)
 2. La Visitaziun (The Visitation)
 3. La Natività (The Nativity)
 4. La Presentaziun d'Iesu àl Templeu (The Presentation of Jesus at the Temple)
 5. El Trovind del Pigneu Iesu àl Templeu (The Finding of the Child Jesus at the Temple)
 6. Las Müsteraes Lüminösen (The Luminous Mysteries)
 7. La Baptiçaziun d'Iesu in la fiova da Xhordan (The Baptism of Jesus in the Jordan)
 8. El Matrimonéu à Cana (The Wedding at Cana)
 9. Iesu sè Proclamaziun del Regipäts da Dhíeu (Jesus's Proclamation of the Kingdom of God)
 10. La Preobratxegna (The Transfiguration)
 11. L'Istituziun dal Efc'haristos (The Institution of the Eucharist)

Las Müsteraes Mairourösen (The Sorrowful Mysteries)

 1. L'Agogn in el Xhardeneu (The Agony in the Garden)
 2. El Paitschind àl Chilauna (The Scourging at the Pillar)
 3. El Coronifiçarh cün dels Þorns (The Crowning with Thorns)
 4. L'Apoartind del Crutz (The Carrying of the Cross)
 5. La Stavraziun (The Crucifixion)

Las Müsteraes Gloriösen (The Glorious Mysteries)

 1. La Levada (The Resurrection)
 2. La Salità (The Ascension)
 3. La Zeçentù del Spritz Sant (The Descent of the Holy Spirit)
 4. L'Aßumaziun da María (The Assumption of Mary)
 5. La Coroniçaziun dal Benedicada María-Vierxha (The Coronation of the Blessed Virgin Mary)

LA SEQUENÇÙ DELS PREXHEUX (The Order of the Prayers)

'N Schixhilet Crutz sür el Crusch es Els Aposais sè Créu; 'N Árphatreu sür el prüm plätsulì grült; 'N Azul María sür cadascu dels tres plätsulins titeux avetz las intenziuns sovinds (las virtuns þeoloxhicais):

 1. Per el crescheraint del feitz
 2. Per el crescheraint dal esperançù
 3. Per el crescheraint dal carità

'N Gloria àl Patreu; L'anonçarh dal müsterà; 'N Árphatreu sür el plätsulì grült; 'N Azul María sür cadascu dels bisquinc plätsulins titeux axhaçints; 'N Gloria àl Patreu; 'N altreu fäts 'n Árphatreu sür el proxim plätsulì grült, sovat par bisquinc Azul Marías sür els plätsulins titeux, 'n Gloria àl Patreu, (es Fátima) per cadascu dels décadis sovinds; Per concludarh, 'n Azul Rexhina Santa es 'n Schixhilet Crutz.